Thiết lập độ tuổi 18+

Để có thể xem được những video yêu cầu 18 tuổi trở lên, bạn cần thiết lập độ tuổi trong tài khoản của bạn.
B1: Bấm vào phần avatar của mình ở góc bên phải màn hình, Bấm vào biểu tượng cài đặt
Bước 1
B2: Ở phần cài đặt chung, có phần Tuổi, bạn cài đặt hơn 18 tuổi sau đó lưu lại và quay trở lại video vừa nãy và thưởng thức
Bước 2