Thông báo: Tên miền Youtubecliphot.net đã được chuyển sang tên miền mới là Youtubecliphot.org

Điều khoản sử dụng

1. Mở đầu

Cliphot cung cấp các dịch vụ trên Trang web của mình theo các điều khoản và điều kiện trên trang này, và bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các điều khoản này. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các Điều khoản Dịch vụ này và đã chấp nhận các điều kiện này.
Vui lòng đọc chúng rất cẩn thận và tuân thủ từng điều trong số chúng.

Khi sử dụng Trang web, bạn phải tuân theo mọi quy tắc, nguyên tắc cộng đồng, tuyên bố hoặc chính sách đã đăng, bao gồm chính sách bảo vệ trẻ em khỏi lạm dụng, chính sách vi phạm bản quyền lặp lại và thông báo bảo mật của chúng tôi nếu bạn chưa có tài khoản, có tại http://cliphot.cc, hoặc chính sách bảo mật nếu bạn mở tài khoản, có tại http://cliphot.cc,. Trong phạm vi có thể, các quy tắc, hướng dẫn, tuyên bố và chính sách đó được đưa vào đây bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản Dịch vụ này. Bạn phải đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật của chúng tôi (có tại http://cliphot.cc,) trước khi bạn có thể tạo tài khoản hoặc truy cập các dịch vụ và chức năng nhất định như được mô tả trong đó.

Thông qua Trang web và theo các điều kiện quy định trong Điều khoản Dịch vụ này, Youtube Cliphot cho phép người sử dụng Trang web xem hoặc gửi video hoặc tài liệu khác và lưu trữ, chia sẻ và / hoặc xuất bản các nội dung đó. Các bài dự thi được chia sẻ và cung cấp cho những người dùng khác theo các điều kiện được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này.

 

2. Truy cập
Bằng cách truy cập Trang web, bạn xác nhận rằng:

bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc nói cách khác là độ tuổi trưởng thành theo luật của tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia của bạn; và
bạn biết và hiểu rằng các tài liệu được trình bày tại và / hoặc có thể tải xuống từ Trang web bao gồm mô tả bằng hình ảnh, âm thanh và / hoặc văn bản rõ ràng về ảnh khỏa thân và các hoạt động tình dục rõ ràng; rằng bạn đã quen thuộc với các vật liệu thuộc loại này; rằng bạn không bị xúc phạm bởi những tài liệu đó; và bằng cách đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này, bạn đảm bảo với chúng tôi rằng bạn đang cố ý và cố ý tìm cách truy cập vào các tài liệu khiêu dâm rõ ràng như vậy để xem cá nhân của bạn; và
bạn sẽ chỉ sử dụng Trang web cho các mục đích cá nhân và phi thương mại; và
bạn sẽ không tải xuống, sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào; và
bạn sẽ không thay đổi, xóa, thêm, thay đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào trong số này và bất kỳ nỗ lực thay đổi nào như vậy sẽ không có giá trị và không có hiệu lực.


3. Lạm dụng tình dục trẻ em hoặc các hành vi tình dục không đồng thuận
Từ "thiếu niên" và các thuật ngữ tương tự được sử dụng để mô tả thanh niên từ 18 đến 20 tuổi. Cliphot cam kết bảo vệ trẻ em khỏi bất kỳ hình thức lạm dụng nào và ngăn chặn các nền tảng của chúng tôi bị truy cập bởi bất kỳ cá nhân chưa đủ tuổi nào. Bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi nghi ngờ có thể có người dưới 18 tuổi sẽ bị xóa và báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật theo luật hiện hành. Tương tự, chúng tôi cam kết bảo vệ nạn nhân của các hành vi tình dục không đồng thuận. Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên Trang web mô tả bất kỳ người nào dưới 18 tuổi hoặc nạn nhân của các hành vi tình dục không có sự đồng thuận,. Những tài khoản tải lên video trẻ em sẽ bị xóa tài khoản hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn. Không được up video quá ngắn, yêu cầu video từ 2 phút trở lên.

 

4. Tạo tài khoản
Để truy cập một số tài nguyên được cung cấp thông qua Trang web, bạn có thể được yêu cầu tạo tài khoản đăng nhập người dùng. Liên quan đến việc tạo tài khoản đăng nhập người dùng cho Trang web, bạn đồng ý (i) cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo yêu cầu của biểu mẫu đăng ký tài khoản (thông tin như "Dữ liệu đăng ký"); và (ii) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để giữ cho dữ liệu đó luôn trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ khi bạn là người dùng đã đăng ký. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về tất cả các thay đổi, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thay đổi về địa chỉ và các thay đổi trong thẻ tín dụng của bạn, nếu có, được sử dụng liên quan đến Trang web. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là sai sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản người dùng của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai.